piątek, 15 września 2017

Zaproszenie na III Wrocławski Konkurs DESC 2018

ZAPROSZENIE NA
III WROCŁAWSKI KONKURS CZYTELNICTWA
 I WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH
dla uczniów klas V-VII szkół podstawowych
z Wrocławia i powiatu wrocławskiego

DISCOVER ENGLISH SPEAKING COUNTRIES 2018”

         Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w trzeciej edycji konkursu,
który pozwoli Państwa uczniom odkryć dla siebie kraje anglojęzyczne, a także udoskonalić sprawność czytania!

Formuła konkursu przewiduje zaangażowanie uczniów w etap tworzenia pytań konkursowych, a także przewiduje samodzielną pracę z tekstem pisanym i nieznaną leksyką. Wszystkie zadania konkursowe oparte są na materiałach przesyłanych do szkół, więc uczniowie dokładnie wiedzą, czego się uczyć, i są nagradzani za rzetelne przygotowanie.
Mamy nadzieję, że zechcą Państwo wraz z uczniami przystąpić do konkursowych zmagań także (a może po raz pierwszy) w tym roku. 
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas czwartych, lecz będą oni rozwiązywali test taki sam jak klasy piąte. 

W związku z zainteresowaniem, jakim cieszy się nasz konkurs, postanowiliśmy dać szansę udziału w nim szkołom z całego powiatu wrocławskiego. 

W zakładce zatytułowanej 'Regulamin DESC 2018' znajdą Państwo tegoroczny regulamin konkursu (z terminarzem), zgodę na przetwarzanie danych uczestników konkursu oraz kartę zgłoszenia szkoły do konkursu. W zgłoszeniu nie potrzebujemy danych uczniów. Dane te prześlą Państwo w protokole konkursowym po przeprowadzeniu szkolnego etapu. 

Materiały przygotowawcze do konkursu będziemy wysyłać 6.11.2017 r. do wszystkich koordynatorów ze szkół zgłoszonych do konkursu. Wobec powyższego ostatnie zgłoszenia szkół możemy przyjąć w dniu 6.11.2017 r. 


W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z nami:Serdecznie zapraszamy
                                  
Organizatorzy:

Anna Khatri, SP 40 we Wrocławiu, ul. Sołtysowicka 34 
http://www.zsp4.wroclaw.pl

Anna Koronczok, SP 83 we Wrocławiu, al. Boya Żeleńskiego 32
 http://sp83wroclaw.szkolnastrona.pl

Partner merytoryczny konkursu:
Karolina Wójtowicz, WCDN we Wrocławiu   http://www.wcdn.wroc.plO MATERIAŁACH I ZADANIACH KONKURSOWYCH

        Konkurs "Discover English Speaking Countries" poszerza wiedzę ogólną uczniów i rozwija kompetencję czytelniczą w języku angielskim. Chętni uczniowie współtworzą listę pytań, którą przekazujemy szkołom jako materiały przygotowujące do I etapu. Mają one formę testu wielokrotnego wyboru z kluczem. 
       Materiały do II etapu to wybrane informacje o krajach anglojęzycznych w formie krótkich opisów (kilkanaście zdań o każdym z wymienionych krajów). 
       Materiały do III etapu to uproszczone lektury dostosowane do poziomu uczniów, tzw. readersy i wybrane dodatkowe informacje o jednym kraju. W I edycji było to Zjednoczone Królestwo, w zeszłym roku Stany Zjednoczone, w roku 2017/18 będzie to Australia i Nowa Zelandia. 
       Zadania konkursowe są przygotowywane wyłącznie na podstawie materiałów, tzn. sprawdzają znajomość i umiejętność kojarzenia podanych faktów. Są to zadania różnego typu: podpisywanie mapy, podpisywanie kolorów flag, uzupełnianie luk, dopasowywanie, poprawianie błędnych informacji, wykreślanie niepasującego słowa, układanie zdarzeń w porządku chronologicznym itd. 
Do niektórych zadań podajemy bank słów (zawsze więcej wyrazów niż luk do uzupełnienia), niektóre mają charakter otwarty. Zależy nam, aby uczniowie mieli okazję wykazać się wiedzą, a nie umiejętnością "trafiania" poprawnej odpowiedzi. Widzimy, że sprawia to uczniom satysfakcję. 
       W naszym konkursie stawiamy na rzetelność przygotowania i kreatywność. Język angielski jest narzędziem pozyskiwania wiedzy. Nauczyciele nie muszą szukać odpowiedzi, ich rolą jest pomoc językowa i mobilizacja do nauki. Zauważamy, że praca uczniów wspomaganych przez nauczycieli przynosi owoce zarówno językowe, bo wiele wyrażeń, konstrukcji zapada uczniom w pamięć, jak i w zakresie wiedzy ogólnej, bo uczniowie zdobywają wiedzę dotyczącą historii, geografii, biologii i kultury. 
      Dzięki wysiłkowi włożonemu w przygotowanie się do poszczególnych etapów konkursu uczniowie nabywają także umiejętność uczenia się, co jest zyskiem nie do przecenienia. 
         Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz