środa, 28 listopada 2018

ZAPROSZENIE NA IV WROCŁAWSKI KONKURS DESC 2019

ZAPROSZENIE NA
IV WROCŁAWSKI KONKURS CZYTELNICTWA
 I WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH
dla uczniów klas V-VIII szkół podstawowych
z Wrocławia i powiatu wrocławskiego
DISCOVER ENGLISH SPEAKING COUNTRIES 2019”
         Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w czwartej edycji konkursu,
który pozwoli Państwa uczniom odkryć dla siebie kraje anglojęzyczne, a także udoskonalić sprawność czytania!
Formuła konkursu przewiduje zaangażowanie uczniów w etap tworzenia pytań konkursowych, a także przewiduje samodzielną pracę z tekstem pisanym i nieznaną leksyką. Wszystkie zadania konkursowe oparte są na materiałach przesyłanych do szkół, więc uczniowie dokładnie wiedzą, czego się uczyć, i są nagradzani za rzetelne przygotowanie.
Mamy nadzieję, że zechcą Państwo wraz z uczniami przystąpić do konkursowych zmagań także (a może po raz pierwszy) w tym roku. 


W zakładce zatytułowanej 'Regulamin DESC 2019' znajdą Państwo tegoroczny regulamin konkursu (z terminarzem), zgodę na przetwarzanie danych uczestników konkursu oraz kartę zgłoszenia szkoły do konkursu.

Materiały przygotowawcze do konkursu będziemy wysyłać 18.12.2018 r. do wszystkich koordynatorów ze szkół zgłoszonych do konkursu. Wobec powyższego ostatnie zgłoszenia szkół możemy przyjąć w dniu 17.12.2018 r. 

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z nami:
Serdecznie zapraszamy
                                  
Organizatorzy:
Anna Khatri, SP 40 we Wrocławiu, ul. Sołtysowicka 34 
http://www.zsp4.wroclaw.pl
Anna Koronczok, SP 83 we Wrocławiu, al. Boya Żeleńskiego 32
 http://sp83wroclaw.szkolnastrona.pl

 
O MATERIAŁACH I ZADANIACH KONKURSOWYCH

        Konkurs "Discover English Speaking Countries" poszerza wiedzę ogólną uczniów i rozwija kompetencję czytelniczą w języku angielskim. Chętni uczniowie współtworzą listę pytań, którą przekazujemy szkołom jako materiały przygotowujące do I etapu. Mają one formę testu wielokrotnego wyboru z kluczem. 
       Materiały do II etapu to wybrane informacje o krajach anglojęzycznych w formie krótkich opisów (kilkanaście zdań o każdym z wymienionych krajów). 
       Materiały do III etapu to uproszczone lektury dostosowane do poziomu uczniów, tzw. readersy i wybrane dodatkowe informacje o jednym kraju. W I edycji było to Zjednoczone Królestwo, w II edycji Stany Zjednoczone, w III edycji Australia i Nowa Zelandia. 
       Zadania konkursowe są przygotowywane wyłącznie na podstawie materiałów, tzn. sprawdzają znajomość i umiejętność kojarzenia podanych faktów. Są to zadania różnego typu: podpisywanie mapy, podpisywanie kolorów flag, uzupełnianie luk, dopasowywanie, poprawianie błędnych informacji, wykreślanie niepasującego słowa, układanie zdarzeń w porządku chronologicznym itd. 
Do niektórych zadań podajemy bank słów (zawsze więcej wyrazów niż luk do uzupełnienia), niektóre mają charakter otwarty. Zależy nam, aby uczniowie mieli okazję wykazać się wiedzą, a nie umiejętnością "trafiania" poprawnej odpowiedzi. Widzimy, że sprawia to uczniom satysfakcję. 
       W naszym konkursie stawiamy na rzetelność przygotowania i kreatywność. Język angielski jest narzędziem pozyskiwania wiedzy. Nauczyciele nie muszą szukać odpowiedzi, ich rolą jest pomoc językowa i mobilizacja do nauki. Zauważamy, że praca uczniów wspomaganych przez nauczycieli przynosi owoce zarówno językowe, bo wiele wyrażeń, konstrukcji zapada uczniom w pamięć, jak i w zakresie wiedzy ogólnej, bo uczniowie zdobywają wiedzę dotyczącą historii, geografii, biologii i kultury. 
      Dzięki wysiłkowi włożonemu w przygotowanie się do poszczególnych etapów konkursu uczniowie nabywają także umiejętność uczenia się, co jest zyskiem nie do przecenienia. 
         Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!


poniedziałek, 30 kwietnia 2018

Informacje o konkursie DESC 2018


 Informacje o Konkursie Powiatowym DESC - w formie prezentacji

Dnia 13 kwietnia 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 40 we Wrocławiu 
odbył się finał

III Wrocławskiego Konkursu Czytelnictwa i Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych

DISCOVER ENGLISH SPEAKING COUNTRIES 2018


Do finału zakwalifikowało się 30 uczniów z 21 szkół podstawowych 

powiatu wrocławskiego.


Ogłoszenie wyników oraz uroczyste rozdanie nagród odbyło się 
27 kwietnia 2018 r. w siedzibie WCDN we Wrocławiu o godz. 10: 30.   Wszyscy finaliści otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe.Oto laureaci i wyróżnieni w poszczególnych kategoriach wiekowych według kolejności zdobytych punktów:
 Klasy 7


Marcel Sokalski SP nr 61 - I miejsce
Tomasz Kacperski SSP OPTIMUM - II miejsce
Maja Waszak SP nr 68 - III miejsce
Karolina Marczuk SP nr 71- wyróżnienie
Paweł Andrzejewski SP nr 50 - wyróżnienie
Joanna Galik SP nr 5 - wyróżnienie
Klasy 6Krzysztof Ciapa ZSP nr 19, SP nr 47 - I miejsce
Lila Kawalec SP nr 90 - II miejsce
Iga Tomala SP nr 83 - III miejsce
  Klasy 5
Kalina Jabłonkowska SP nr 1 w Siechnicach - I miejsce
Nina Stachańczyk SP nr 15 - II miejsce
Alicja Złotkowska SP nr 22 – III miejsce
Dagmara Żaczek SP nr 40 - wyróżnienie
Michał Książek SP nr 39 - wyróżnienie
Wyniki konkursu na prezentację multimedialną 
"DISCOVER AUSTRALIA AND NEW ZEALAND" 2018
Laureaci przedstawili swoje prezentacje na gali wręczenia nagród.

Jakub Dojlido I miejsce
Mateusz Marciniuk II miejsce
Karina Kosmala II miejsce
Dagmara Żaczek III miejsce
Zuzanna Krupa III miejsce
 

Wszyscy laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe.


Gratulujemy wszystkim serdecznie!

w formie prezentacji 
Poniżej zdjęcia pamiątkowe:

piątek, 15 września 2017

Zaproszenie na III Wrocławski Konkurs DESC 2018

ZAPROSZENIE NA
III WROCŁAWSKI KONKURS CZYTELNICTWA
 I WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH
dla uczniów klas V-VII szkół podstawowych
z Wrocławia i powiatu wrocławskiego

DISCOVER ENGLISH SPEAKING COUNTRIES 2018”

         Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w trzeciej edycji konkursu,
który pozwoli Państwa uczniom odkryć dla siebie kraje anglojęzyczne, a także udoskonalić sprawność czytania!

Formuła konkursu przewiduje zaangażowanie uczniów w etap tworzenia pytań konkursowych, a także przewiduje samodzielną pracę z tekstem pisanym i nieznaną leksyką. Wszystkie zadania konkursowe oparte są na materiałach przesyłanych do szkół, więc uczniowie dokładnie wiedzą, czego się uczyć, i są nagradzani za rzetelne przygotowanie.
Mamy nadzieję, że zechcą Państwo wraz z uczniami przystąpić do konkursowych zmagań także (a może po raz pierwszy) w tym roku. 
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas czwartych, lecz będą oni rozwiązywali test taki sam jak klasy piąte. 

W związku z zainteresowaniem, jakim cieszy się nasz konkurs, postanowiliśmy dać szansę udziału w nim szkołom z całego powiatu wrocławskiego. 

W zakładce zatytułowanej 'Regulamin DESC 2018' znajdą Państwo tegoroczny regulamin konkursu (z terminarzem), zgodę na przetwarzanie danych uczestników konkursu oraz kartę zgłoszenia szkoły do konkursu. W zgłoszeniu nie potrzebujemy danych uczniów. Dane te prześlą Państwo w protokole konkursowym po przeprowadzeniu szkolnego etapu. 

Materiały przygotowawcze do konkursu będziemy wysyłać 6.11.2017 r. do wszystkich koordynatorów ze szkół zgłoszonych do konkursu. Wobec powyższego ostatnie zgłoszenia szkół możemy przyjąć w dniu 6.11.2017 r. 


W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z nami:Serdecznie zapraszamy
                                  
Organizatorzy:

Anna Khatri, SP 40 we Wrocławiu, ul. Sołtysowicka 34 
http://www.zsp4.wroclaw.pl

Anna Koronczok, SP 83 we Wrocławiu, al. Boya Żeleńskiego 32
 http://sp83wroclaw.szkolnastrona.pl

Partner merytoryczny konkursu:
Karolina Wójtowicz, WCDN we Wrocławiu   http://www.wcdn.wroc.plO MATERIAŁACH I ZADANIACH KONKURSOWYCH

        Konkurs "Discover English Speaking Countries" poszerza wiedzę ogólną uczniów i rozwija kompetencję czytelniczą w języku angielskim. Chętni uczniowie współtworzą listę pytań, którą przekazujemy szkołom jako materiały przygotowujące do I etapu. Mają one formę testu wielokrotnego wyboru z kluczem. 
       Materiały do II etapu to wybrane informacje o krajach anglojęzycznych w formie krótkich opisów (kilkanaście zdań o każdym z wymienionych krajów). 
       Materiały do III etapu to uproszczone lektury dostosowane do poziomu uczniów, tzw. readersy i wybrane dodatkowe informacje o jednym kraju. W I edycji było to Zjednoczone Królestwo, w zeszłym roku Stany Zjednoczone, w roku 2017/18 będzie to Australia i Nowa Zelandia. 
       Zadania konkursowe są przygotowywane wyłącznie na podstawie materiałów, tzn. sprawdzają znajomość i umiejętność kojarzenia podanych faktów. Są to zadania różnego typu: podpisywanie mapy, podpisywanie kolorów flag, uzupełnianie luk, dopasowywanie, poprawianie błędnych informacji, wykreślanie niepasującego słowa, układanie zdarzeń w porządku chronologicznym itd. 
Do niektórych zadań podajemy bank słów (zawsze więcej wyrazów niż luk do uzupełnienia), niektóre mają charakter otwarty. Zależy nam, aby uczniowie mieli okazję wykazać się wiedzą, a nie umiejętnością "trafiania" poprawnej odpowiedzi. Widzimy, że sprawia to uczniom satysfakcję. 
       W naszym konkursie stawiamy na rzetelność przygotowania i kreatywność. Język angielski jest narzędziem pozyskiwania wiedzy. Nauczyciele nie muszą szukać odpowiedzi, ich rolą jest pomoc językowa i mobilizacja do nauki. Zauważamy, że praca uczniów wspomaganych przez nauczycieli przynosi owoce zarówno językowe, bo wiele wyrażeń, konstrukcji zapada uczniom w pamięć, jak i w zakresie wiedzy ogólnej, bo uczniowie zdobywają wiedzę dotyczącą historii, geografii, biologii i kultury. 
      Dzięki wysiłkowi włożonemu w przygotowanie się do poszczególnych etapów konkursu uczniowie nabywają także umiejętność uczenia się, co jest zyskiem nie do przecenienia. 
         Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!
niedziela, 14 maja 2017

Wyniki III etapu DESC 2017 - Laureaci konkursuDnia 25 kwietnia 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 83 we Wrocławiu odbył się finał
II Wrocławskiego Konkursu Czytelnictwa i Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych
DISCOVER ENGLISH SPEAKING COUNTRIES 2017

Do finału zakwalifikowało się 30 uczniów z 10 wrocławskich szkół podstawowych, a 28 wzięło w nim udział.

Oto laureaci i wyróżnieni w poszczególnych kategoriach wiekowych
według kolejności zdobytych punktów:

Klasy 6
Maja
Waszak
SP nr 68 - I miejsce
Natan
Olejniczak
ZSP nr 19, SP nr 47 - II miejsce
Aleksandra
Rześniowiecka
ZSP nr 19, SP nr 47 - III miejsce
Tomasz
Kacperski
SSP OPTIMUM - wyróżnienie

Klasy 5
Krzysztof
Ciapa
ZSP nr 19, SP nr 47 - I miejsce
Iga
Tomala
SP nr 83 - II miejsce
Lila
Kawalec
SP nr 90 - III miejsce
Aleksandra
Oczachowska
SP nr 83 - wyróżnienie
Maja
Skóra
SP nr 83 - wyróżnienie

Klasy 4
Laura
Klimosz
SP nr 15 - I miejsce
Jakub
Dojlido
SP nr 16 - II miejsce
Dagmara
Żaczek
SP nr 40 - III miejsce
Wojciech
Jakimów
SP nr 15 - wyróżnienie
Nina
Stachańczyk
SP nr 15 - wyróżnienie
Oskar
Jamroz
SSP OPTIMUM - wyróżnienie


Uroczystość rozdania nagród odbyła się 12 maja 2017 r. w siedzibie WCDN we Wrocławiu. Wszyscy finaliści otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Poniżej zdjęcia pamiątkowe:
Laureaci II Konkursu Czytelnictwa i Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych DESC 2017

Finaliści i opiekunowie II Konkursu DESC 2017

Finaliści i opiekunowie II Konkursu DESC 2017


piątek, 12 maja 2017

Miejsce i harmonogram III etapu konkursu DESC 2016-2017

Etap III 25.04.2017

Finał II Wrocławskiego Konkursu Czytelnictwa i Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych
„Discover English Speaking Countries 2017”
 odbędzie się 25 kwietnia 2017 r. w SP nr 83 we Wrocławiu. Szanowni Państwo,

informujemy, że III etap II Wrocławskiego Konkursu Czytelnictwa i Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych "Discover English Speaking Countries 2017"
rozpocznie się w dniu 25 kwietnia 2017 r. o godz. 11:45 powitaniem uczestników i nauczycieli w sali 304 na III piętrze.
Test konkursowy rozpocznie się o godz. 12:00 (czas pracy - 60 minut) - w tym czasie dla nauczycieli zostaną poprowadzone warsztaty przygotowane przez wydawnictwo
Nowa Era, następnie zapraszamy na krótki poczęstunek i około 13:15 na prezentację dotyczącą USA.
Zakończenie spotkania przewidujemy około godz. 14:00-14:15.

Serdecznie pozdrawiamy.
Anna Koronczok i Anna Khatri

Link do strony internetowej SP 83 we Wrocławiu 


Poniżej zdjęcia pamiątkowe z III etapu Konkursu DESC 2017

Uczestnicy III etapu DESC 2017 z opiekunami

 piątek, 24 lutego 2017

Wyniki po II etapie II DESC 2016-2017

II etap 3.02.2017II etap konkursu
DISCOVER ENGLISH SPEAKING COUNTRIES 2017
odbył się 3 lutego 2017 r.
w Szkole Podstawowej nr 40 im. Bolesława Iwaszkiewicza 
we Wrocławiu przy ul. Sołtysowickiej 34.


Harmonogram 
11:45  - 11:55   - uroczyste przywitanie uczestników konkursu i ich opiekunów.     
12:00 -   13:00   - uczniowie rozwiązują testy konkursowe. 
12:00 - 13:00 - Pani Martyna Mordek przedstawicielka wydawnictwa Oxford  University Press przeprowadziła szkolenie dla nauczycieli. Natomiast Pani Jadwiga Jóźków przedstawicielka wydawnictwa Pearson opowiedziała o zmianach w systemie oświaty. Oba wydawnictwa objęły swoim patronażem tegoroczną edycją naszego konkursu.
13:00 - 13:15 -  poczęstunek 
13: 20 - 14:00 - Pan Terrence Clark-Ward pochodzący z Anglii przedstawił prezentację o Zjednoczonym Królestwie. Swoją prezentację prowadził w sposób interaktywny zachęcając uczniów do wypowiedzi w języku angielskim. Pan Terrence Clark-Ward jest właścicielem szkoły językowej Queen’s School of English we Wrocławiu, prezenterem programu „Sunday Lunch” w Radio Ram oraz autorem książek wspomagających naukę języka angielskiego „Żegnajcie błędy – Angielski dla Polaków” oraz „ I can sing in English”. 

Nowy program Pana Terrence Clark-Ward  na kanale ATM Rozrywka
5-o-clark-pierwszy-program-po-angielsku-we-wroclawiu

W autorskim programie „5 o’Clark” przedstawi on historie obcokrajowców, którzy zdecydowali się zamieszkać we Wrocławiu. Porozmawia z nimi o powodach, dla których wybrali Polskę na swój nowy dom, i o tym, jak postrzegają życie w naszym kraju. Goście programu opowiedzą o swoich przeżyciach i podejmą się ciekawych, zabawnych wyzwań.

Poniżej kilka pamiątkowych zdjęć z II etapu konkursu.
     

Wyniki uzyskane przez uczestników II etapu
II Wrocławskiego Konkursu Czytelnictwa i Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych
Discover English Speaking Countries 2017

Za rozwiązanie 10 zadań konkursowych można było uzyskać maksymalnie 80 punktów w teście dla klasy 4, a 90 punktów w teście dla klas 5 i 6.

Dla uczniów klas 4 progiem punktowym był wynik 62, 5 punktu. Do III etapu zakwalifikowało się 10 uczniów. Najwyższy wynik w tej grupie (20 uczniów) to 77 punkty, a najniższy 27  punktów. Średni wynik to 58,4 punktu.

Dla uczniów klas 5 progiem punktowym był wynik 66,5 punktu. Do III etapu zakwalifikowało się 10 uczniów. Najwyższy wynik w tej grupie (19 uczniów) to 82 punkty, a najniższy 41  punktów. Średni wynik to 66,1 punktu.

Dla uczniów klas 6 progiem punktowym był wynik 80,5 punktu. Do III etapu zakwalifikowało się 10 uczniów. Najwyższy wynik w tej grupie (22 uczniów) to 89 punktów, a najniższy 64  punkty. Średni wynik to 77,8 punktu.


Lista uczniów zakwalifikowanych do finału (ułożona poziomami i alfabetycznie)
II Wrocławskiego Konkursu Czytelnictwa i Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych
„Discover English Speaking Countries 2017”
który odbędzie się 25 kwietnia 2017 r. w SP nr 83 we Wrocławiu

Nazwisko
Imię
Klasa
Numer lub nazwa szkoły
Dojlido Jakub
4
SP nr 16
Jakimów Wojciech
4
SP nr 15
Jamroz Oskar
4
SSP OPTIMUM
Klimaszewska Zoja
4
SP nr 15
Klimosz Laura
4
SP nr 15
Madera Karol
4
SP nr 83
Prociak Michał
4
SP nr 40
Skibiński Patryk
4
SP nr 40
Stachańczyk Nina
4
SP nr 15
Żaczek Dagmara
4
SP nr 40Bąk Viktoria
5
SP nr 40
Ciapa Krzysztof
5
SP nr 47 przy ZSP nr 19
Fomińska Oliwia
5
SP nr 83
Ilnicka Magda
5
SP nr 107
Kawalec Lila
5
SP nr 90
Nobis Olivier
5
SP nr 40
Oczachowska Aleksandra
5
SP nr 83
Skóra Maja
5
SP nr 83
Tomala Iga
5
SP nr 83
Wielgus Bartłomiej
5
SP nr 15Bal Magdalena
6
SP nr 90
Galik Joanna
6
SP nr 47 przy ZSP nr 19
Hołownia Klaudia
6
SP nr 47 przy ZSP nr 19
Kacperski Tomasz
6
SSP OPTIMUM
Kopińska Matylda
6
SP nr 40
Olejniczak Natan
6
SP nr 47 przy ZSP nr 19
Rześniowiecka Aleksandra
6
SP nr 47 przy ZSP nr 19
Sarota Daniel
6
SP nr 90
Sokalski Marcel
6
SP nr 61
Waszak Maja
6
SP nr 68
Gratulujemy i życzymy powodzenia w III etapie konkursu !!!
Anna Khatri i Anna Koronczok

link do strony internetowej SP 40 we Wrocławiu